Na stránke mapa.web08.eu funguje aktuálna, archívna mapa + aktuálne HDV  a dôvody meškania. *** Na stránke mapa.web08.eu funguje aktuálna, archívna mapa + aktuálne HDV  a dôvody meškania.

Vláda schválila termíny prechodov na DVB-T

Vláda schválila termíny prechodov na DVB-T

Vláda schválila termíny prechodov na DVB-T
Stratégia prechodu na digitálne vysielanie po novom obsahuje len „predpokladané“, nie konečné termíny vypínania vysielačov. Televízie sa však aj tak budú musieť prispôsobiť.


Vláda SR včera schválila dokument, ktorý popisuje, ako by mal prebiehať koniec analógového televízneho vysielania a masívnejší nástup DVB-T. Text sa pritom prakticky nelíši od decembrového návrhu.

Ministerstvo dopravy ale vo finálnom znení prestalo harmonogram vypínania analógu, ktorý je súčasťou prílohy stratégie, opisovať ako pevne stanovený. Premenovalo ho na „predpokladaný“ a do textu pridalo poznámku, že vypínanie analógového vysielania bude prebiehať „na základe písomnej dohody medzi televíznymi vysielateľmi a prevádzkovateľom siete DVB T s rešpektovaním záväzných termínov.“

Za termíny kritizovala stratégiu televízia Markíza, ktorá vypínaním analógu postupne príde o konkurenčnú výhodu lepšieho pokrytia oproti TV JOJ. V pripomienkovom konaní popísala celý rad dôvodov, prečo by sa malo vypínanie odložiť. Prekážala jej slabá informačná kampaň o zmene, nepripravenosť systému dotácií na set-top-boxy a zostavenie harmonogramu bez možnosti pripomienkovania vysielateľmi. Žiadala posunúť proces vypínania vysielačov aspoň o tri mesiace. TV JOJ ani STV nemali s harmonogramom problém.

Termíny sa nezmenili


V schválenom harmonograme sú uvedené úplne rovnaké termíny konca analógu ako v decembrovom návrhu. Štát neposunul ani jedno vypnutie, zoznam len formálne usporiadal podľa doby vypnutia vysielačov.

Vysielatelia napriek zjemneniu terminológie v stratégii napokon budú musieť ustupovať prevádzkovateľovi DVB-T multiplexov - Towercomu. Ak totiž získa platné povolenie pre nejaký vysielač a použitá frekvencia sa ruší s analógovým vysielaním, začína sa podľa zákona o digitálnom vysielaní proces s jasnými termínmi: do 90 dní televízia príde o analógovú frekvenciu a ak sa s prevádzkovateľom - Towercomom - nedohodne na termíne konca vysielania, má garantovaných už len 60 dní vysielania. Táto doba začína plynúť odo dňa, keď prevádzkovateľ doručí televízii písomné oznámenie, že chce na frekvencii spustiť DVB-T.


Aký význam má v tejto situácii štátom zverejnený harmonogram, nie je celkom jasné. Možno sa domnievať, že ho Telekomunikačný úrad bude používať na určovanie miery promptnosti vydávania povolení pre DVB-T vysielače; Rada pre vysielanie na mieru promptnosti pri odnímaní frekvencií a Towercom na dátum konca analógu v príslušnej lokalite.

Pozrite si rámcové termíny vypínania vysielačov:

1. štvrťrok 2011:

 • základné analógové televízne vysielače a nadväzujúce prevádzače:
  1. Jednotka - 2 vysielače (Lučenec, Modrý Kameň) + 6 nadväzujúcich prevádzačov,
  2. Dvojka - 5 vysielačov (Lučenec, Modrý kameň, Štúrovo - Modrý vrch, Rožňava - Dievčia skala, Ružomberok) + 13 nadväzujúcich prevádzačov,
  3. TV MARKÍZA - 3 vysielače (Štúrovo - Modrý vrch, Rožňava - Dievčia skala, Ružomberok),
 • ďalšie vysielače a prevádzače:
  1. Jednotka - 2 vysielače (Hnúšťa, Považská Bystrica I),
  2. Dvojka - 2 vysielače (Hnúšťa, Považská Bystrica I),
2. štvrťrok 2011:
 • základné analógové televízne vysielače a nadväzujúce prevádzače:
  1. Jednotka - 6 vysielačov (Bardejov, Námestovo, Uhrovec, Nitra - Zobor, Poprad - Kráľova hoľa, Nové Mesto - Veľká Javorina) + 143 nadväzujúcich prevádzačov,
  2. Dvojka - 11 vysielačov (Trenčín, Košice - Dubník, Snina - Magurica, Bardejov, Námestovo, Žilina - Krížava, Stará Ľubovňa, Banská Štiavnica, Poprad - Kráľova hoľa, Bratislava, Nové Mesto - Veľká Javorina) + 201 nadväzujúcich prevádzačov,
  3. Markíza - 10 vysielačov (Trenčín, Košice - Dubník, Snina - Magurica, Námestovo, Stará Ľubovňa, Nitra - Zobor, Banská Štiavnica, Poprad - Kráľova hoľa, Bratislava, Borský Mikuláš) + 19 nadväzujúcich prevádzačov,
  4. JOJ - 3 vysielače (Žilina - Krížava, Banská Štiavnica, Bratislava),
 • ďalšie vysielače a prevádzače:
  1. Jednotka - 11 vysielačov (Čadca I, Kráľovský Chlmec, Prešov, Dolný Kubín, Zástranie, Krompachy, Medzev, Revúca, Hranovnica, Gbely, Plavecké Podhradie),
  2. Dvojka - 8 vysielačov (Čadca I, Kráľovský Chlmec, Prešov, Dolný Kubín, Krompachy, Detva, Plavecké Podhradie, Sobotište),
  3. cca 300 nadväzujúcich prevádzačov programovej služby Jednotka a Dvojka
  4. TV MARKÍZA - 2 vysielače (Zástranie, Hnúšťa) + 1 nadväzujúci prevádzač,
  5. JOJ - 3 prevádzače (Dobšiná I, Kokava n/Rim., Plešivec).
3. a 4. štvrťrok 2011: ostatné vysielače verejnoprávneho vysielateľa (Jednotka a Dvojka) a ďalšie vysielače podľa opatrenia TÚ SR č. O-17/2008,

do konca roka 2012: ostatné vysielače, vrátane vysielačov lokálnych vysielateľov.


Zdroj: Stratégia k prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasov vysielanie v SR, presné mesiace prechodov je možné nájsť v prílohe 4 (RTF).

Príspevky do konca štvrťroka


Štát v dokumente spresnil aj štart dotácií na set-top-boxy pre nízkopríjmové skupiny ľudí. Poskytovanie súm má odštartovať ešte v tomto štvrťroku a podľa predpokladov má ísť o sumu maximálne 20 eur. Štát na príspevky vynaloží viac než 11,3 milióna eur.

Príspevky štát schválil bez spresnenia niektorých aspektov až v decembri minulého roka. Prvé nízkovýkonné analógové vysielače sa pritom vypínali už na jeseň a veľké vysielače končia podľa stratégie postupne už od marca tohto roku.

Kampaň je vraj dobrá


Hoci ministerstvo dopravy vyhovelo Markíze v premenovaní harmonogramu, jej kritiku informačnej kampane pre občanov zmietlo zo stola. Priamo k pripomienke televízie uviedlo, že „zásadne nesúhlasí s tvrdením, že informačná kampaň bola nedostatočná.“ Nedostalo vraj „žiadne sťažnosti poukazujúce na nedostatočnú informačnú kampaň.“

S kritikou kampane ale televízia nebola jediná. Pri začiatku vypínania analógového vysielania, ktoré sa týkalo menších vysielačov, si na neskorý štart sťažovali aj niektorí starostovia. Prevádzkovateľ DVB-T, Towercom, zverejnil zámer vypínať vysielače až týždeň pred prvým dňom, odkedy sa tak malo diať. Informačné balíčky pre starostov a letáky pre občanov prichádzali do schránky až pár dní pred zmenou. Firma obhajovala oneskorenú kampaň tým, že pri skoršom spustení by mala oveľa menší efekt. Ministerstvo zasa situáciu vysvetľovalo rozdelením kampane na fázy a zdrôraznovalo, že nemešká.

 

Multiplexov má byť veľa


Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie tiež uvádza, že okrem súčasných multiplexov bude potrebný ešte jeden multiplex pre regionálne vysielanie, multiplexy pre lokálne vysielanie (ktoré úrad udeľuje neobmedzene, stačí si nájsť frekvenciu) a „prípadne aj 1 multiplex pre vysielanie v systéme DVB H.“

Do budúcna štát počíta, že celkovo bude treba šesť multiplexov pri vysielaní v systéme DVB-T alebo 5 multiplexov pri vysielaní v systéme DVB-T2. Vyšší počet je podľa stratégie nutný kvôli príchodu HD a na prípadný štart mobilného vysielania. „Tento počet možno považovať za minimálny, pričom nezohľadňuje požiadavky prípadných ďalších vysielateľov“, dodáva dokument.

ZDROJ: www.zive.sk

© 2010 - 2024, Ľuboš08.webTáto stránka sa vygenerovala za 0.0029 sekúnd
Nefunguje niečo?
Prihlásenie
Úvodná stránka - Ľuboš08.web
TOPlist
Optimalizovaní prehliadač: Opera
Optimalizovaní prehliadač: Mozilla Firefox
Optimalizovaní prehliadač: Google Chrome
Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional